SÖZSAN ÇELİK ®

Firmanızın Özel

İhtiyacınız Olan

Ağır Sanayi

Vinçleri

Üretmektedir.

SÖZSAN ÇELİK ®

Yenilenen

Teknolojik

Makina Parkuru Sayesinde

İmalattaki

Otomasyonlar Yükseltilmiştir.

Bu sayede imalat kalitesi

Kapasitesi arttırılmıştır.

SÖZSAN ÇELİK ®

Firmamız,

Faaliyetlerine başladığı günden beri,

Birçok geniş açıklıklı

endüstriyel yapılar,

Depolar, Antrepolar,

İçin faaliyet göstermek,

Fabrika binaları, sanayi tesisleri,

Çok katlı çelik konutlar, iş ve alışveriş merkezleri inşaa etmiştir.

Yenilenen yeni yüzümüz ve web sitemizle sizlerin hizmetindeyiz Yenilenen yeni yüzümüz ve web sitemizle sizlerin hizmetindeyiz Yenilenen yeni yüzümüz ve web sitemizle sizlerin hizmetindeyiz

Sözsan Çelik , "DOĞAYA SAYGI" ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerinin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan yönetimi ile çevreye zarar vermemeyi sürekli, duyarlı ve dikkatli olarak doğal kaynakları korumanın yollarını aramayı faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası kabul etmiştir. Bu amaçla Kuruluşumuz, Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitim vermeyi, eğitimin sürekliliğini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idarî düzenlemelere, kendiliğinden tâbi olduğu diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

Sözsan çelik, yaptığı tüm işlerde, yeterli sağlık ve güvenlik koşullarını sağlayarak, işlerin kusursuz ve zamanında bitirilmesi için faaliyet göstermek, çalışanları ve faaliyetlerinden etkilenen diğer insanlar üzerlerindeki zararları minimize etmek amacıyla çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmeyi, gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini en önemli önceliği olarak görerek yürürlülükteki iş sağlığı güvenliği Mevzuatına ve üyesi olunan kuruluşların şartlarına uymayı, tehlike ve risk değerlendirmesi, mevcut tehlike ve riskleri belirleme ve mümkün olan her türlü korumayı sağlamayı, faaliyetlerinin ve ürünlerinin ayrılmaz bir taahhüdü haline getirmiş, çalışma ortamını ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sürekli iyileştirmeyi politika olarak benimsemiştir.

Yılların deneyimi ve kendini yenileyen teknolojimiz ile,beklentilerinizin doğrultusunda üretmeye devam ediyoruz

‘’ürünün kalitesi,kullanılan teknolojiye bağlıdır’’ ilkesi doğrultusunda yolumuza yön veriyoruz… Devamı >>>

Referanslar

Copyrights © 2022 Tüm Hakları Saklıdır